ЛЮБОПИТНО

ЕГИПЕТ

Пирамидите. С тях са свързани много неясноти… Пирамиди има не само в Африка, а почти на всички континенти в света. През Египет обаче, някога е минавал нулевия меридиан. Учените до днес спорят по въпросите:1. Защо са ги строили? 2. Кой ги е строил? 3. Защо имат форма на пирамида? 4. Защо са ориентирани по посоките на света?… Имат ли връзка с Космоса?…
През 1873 г., Хенрих Шлиман при разкопки на Тива, е намерил предмети от бронз, на които е написано с „финикийски иероглифи”: „От царя на Атлантида, Хронос”.
Една от хипотезите, разказана от египетските жреци на Сократ е свързана с Атлантида. Смята се, че тя е потънала в резултат на гиганска тектонска катастрофа преди 10 – 12 000 години. Атлантите са били супер цивилизация. Пътешествали са по въздух, по и под вода, фотографирали предмети на големи разстояния, използвали ренгенови и лазерни лъчи, фиксирали образ и звук на видео ленти, използвали енергията на антивещество, изобретили оръжие с използване на космически лъчи, което вероятно е довело до катастрофата. След нея огромен материк се е разпаднал на отделни тектонски плочи. Внезапно изчезнала и част от сушата. Подземният взрив унищожил и центъра на тогавашния свят – остров Посейдонис. Следствие на катастрофата е станал „Всемирен Потоп” (мита за Ной), увеличила се е вуканичната дейност, придружена от радиация.
В своите диалози „Тимей” и „Критий”, Платон също разказва за Атлантида. Той я описва в състояние, което е достигнала след хилядолетия културен живот. В столицата ѝ най величествен е бил храмът на Посейдон. Той е бил с гигански размери: дължина 185 м, ширина 96 м и „съответстваща” височина. Платон прави описание и на държавата. „Остров Атлантида бил доста висок и недостъпен от морето.”. Около столицата се простирала равнина (плато), обкръжена с планини стигащи до морето. „Тази равнина е била най-красивата на Земята и много плодородна с голямо количество животни.” Била богата на реки и езера. В нея имало цветущи селища. Островът е произвеждал всичко, което му е било необходимо. Управлявал се е, по обши правила, от съвет на 10 царе. Докато атлантите се съобразявали с космическото (божественото) начало, всичко им се удавало. Но, когато на повърхността е изплувал човешкия нрав, те загубили всичко за едно денонощие… По предание, първата пирамида е била построена от атлантите. Тя се е наричала Сорид(или Солид)!!! Те очаквали предстояща катастрофа, се постарали да запазят знанията достигнати от тяхната цивилизация… Струпалите се бедствия, напълно унищожават планетата… и всичко започвнало от точка нула… Ако допуснем, че пирамидите са имитация на изградените от тях, космически кораби… С тях атлантите, преди катастрофата са спасили част от хората си (предимно учените) и познанията си. С построените кораби излетели в околоземна орбита… Пирамидите (корабите им) са били заредени с различни видове генетичен материал, консервирани клетки от растения и организмите от предишната, преди Потопа планетата (мита за библейския Ной). Може да е имало и хора в анабиоза… След края на катаклизмите, те са се спуснали отново, в различни точки на земята… и са започнали да я възкресяват или клонират. Оцелелите учители започнали да преподават, а съхранените знания постепенно се концентрирали в ръцете на жреците… И тъй като се спуснали от небето, почти на всички континенти се говори за „богове, дошли от небето”. В тяхна чест вероятно са построили и пирамидите… – съоражения с които боговете са дошли (прилични по форма на съвременните ракети) и учителите им са контактували с Космоса…
Свинксът. В Египет има граниозна статуя, издигната някога от човечеството. Свинксът е най големият древен паметник в света, направен от камък. Размерите му са: височина 20 м, а дължина 57 м и размери на главата 4. 5 м. Огромният хишник вечно бодърства и пази пирамидите. Той е обърнат с лице към изгряващото слънце и се намира на западния бряг на река Нил. Египтяните го смятат за въплащение на Слънцето. Те предполагат, че е издигнат по заповед на фараон Хефрен (4 династия) в периода 2558 – 2538 г. до нашата ера. Неговата пирамида се намира зад свинкса. Професорът по геология от Бостънския университет Роберт Шох, съдейки по водната ерозия, смята че статуята лежи там от 7000 – 5000 г. до новата ера. Васил Добрев, специалист по египтология във Френския археологически институт смята, че статуята е издигната от фараон Джедера в памет на баща му Хеопс, построил Голямата пирамида.
Среща се и хипотеза, че първоначално Свинксът е бил скулптура на богинята Сехмет (Могъщата), жената на бога-великан Птах. В трактатите, той (Птах) е описан като „грамаден и велик”, създател и наследник е на всички съществуващи богове и духове. Мисълта за сътворение на новия свят, се е зародила именно в неговото съзнание. Благодарение на това е произлязла жизнената сила на богове и хора…
Лъвицата Сехмет е била богиня на изгарящото слънце на пустинята и на войните, страшното око на бог Ра. Тя е била много сурова богиня. Наслаждавала се на унищожението на непокорното човечество и била пазителка на пустинята и мъртвите фараони. Този огромен хищник вечно бодърствал и с „третото си око” следял за движението в Космоса, на слънцето и планетите. Във митологията се казва, че е притежавала взрвоопасен характер, разрушителна енергия и не се поддавала на никакъв контрол. Очите ѝ са предизвиквали ужас сред арабите. За това те са искали да ги унищожат… Още през древността, Свинксът е бил засипан от пясък… Веднъж след лов в пустинята, младият принц Тутмос ІV (XV в. пр.н.е), заспал под сянката му. И чул гласа на изполина, който го молел да го освободи от тежестта на пясъка. Принцът изпълнил молбата му и наредил след почистването (и реставрацията) между предните лапи да поставят стела с релефно надписи, увековечаваща тези събития. Възможно е образът именно на този принц да е сменил лъвското лице на Сехмет. Стелата съществува и до днес. От построяването си, паметникът е претърпял много трансформации… , докато е придобил сегашния си вид. Египетска приказка говори „Когдато заговори Свинксът, човечеството ще се промени…”
Енергетиката на пирамидите.
С пирамидите в древен Египет, е бил свързан определен култ. Причина за него било убеждението, че в пирамидите се създава особен вид енергетична среда. В нея жреците влизали в контакт с «вишите сили» и зареждали с космическа енергия царските жезли. По мнение на някой учени, неадекватното поведение на човечеството, води до изкривяване на околоземното пространство. Появяват се болести, престъпност, увеличават се стихийните бедствия, смъртността и т.н…
В зоната на влияние на пирамидата стават обаче феноменални явления като: водата не замръзва, семената повишават качествата си, лекарствата проявяват по-силно лечебно действие, жизнеспособността на клетките се повишава… Пренесената информация от вътрешността на пирамидите в околното пространство с помоща на кристални вещества успяват да го хармонизират…

Река Нил и земята Та Кемет
Едва ли е възможно с точност да се каже, кога египляните са наричали своята земя „ТА КЕМЕТ”, което означава „Черна земя”. Вероятно това име е свързано с цвета на наносите, когато е прииждала Нил. Египет е древногръцко име, означаващо „Светѝ”.
В древен Египет, реката се е наричала на бог Хапи. От там и името ѝ. Древните гърци, кръстили реката Нил, под което име е известна и до сега. Съгласно вярванията, Нил (Хапи) извирал от Нун (първичното вселенско море), обикалял сушата и се вливал отново във Вселенското море. Той разделял Египет на две части: Черната земя и Червената земя.
На гръцкият историк Херодот (5 в. пр. н.е.) се приписват изказвания, че Египет е дар на Нил. Той е имал основание да го каже. Страната Та Кемет е зависела изцяло от реката. А, нейното устие, с много ръкави е имало формата на гръцката буква Δ (делта). В южния ъгъл на триъгълника, се намирал Мемфис (2500 г. пр. н.е), древната столица на „Та Кемет”.
Древни мареографни станции
Река Нил е била доста своенравна. Когато при пълноводие, водата приждала недостатъчно, добива намалявал. Когато водата приждала много стремително – се застоявала, се бавел посевът и съответно добивът. Египтяните непрекъснато следели движението на водата. По дължината на Нил имало 12 измервателни кладенци (древни мареографни станции), където древните иженери (жреци), измервали нивото на водата. Един такъв измервателен кладенец до днес може да се види на о. Елефантина.
Древноримският писател Плиний Старши (І в.пр.н.е.), в своята „Естествена история” е писал: „Когато нивото на водата се е вдигало, не било разрешено да се плава по Нил. Степентта на покачване на водата се е отчитала с пмоща на кладенци със специални знаци. Нормалния прилив на водата е бил 16 лакти (≈ 8 м). Ако приливът е по-голям, водата отстъпва бавно и се задържа…”. Въведени били следните норми: „При прилив 12 лакти настъпва глад, при 13 все още се търпи глад, а при 16 – изобилие. Най големия прилив, по негово време бил 18 лакти, при император Клавдий, а най-малкия – 5 лакти…”
Естествен резултат от нарушение на режима на Нил, били „гладните години”. Тогава имало глад, епидемии и бунтове.
За да намалят зависимостта на населението от капризите на реката, египтяните строели водоеми, стени, канали и басейни, които пълнели с вода при разлив и после изпускали в долината.
Фароните
В „История на Египет” на древноегипетския жрец-историк Манетон от Себенита (върховен жрец при Птолемей І и ІІ– 306-283 г.пр.н.е.) е писал: „Фараонът е значел повече за египтените даже от боговете. Той се определял като „бжественият управител на земята Кемет”. Имал е едновременно две същности – земна и божествена. В земното си превъплащение, той е олицетворявал бог Хор, а след смъртта се превръщал в бог Озирис. Негова задача е била да поддържа Маат (богинята на справедливостта и световния ред) и да унищожава Исфет (хаоса и несправедливостта). Такива задачи могат да изпълнят не обикновенни хора, а „божествени същества”. За тях са строили и величествените храмове…
Мерки на древен египет
Египтяните са имали три единици дължина: лакът (466 мм), което се равнява на седем длани (66,5 мм), което от своя страна се равнява на четири пръста (16.6 mm .) Дългите разстояния се измервали в десетки или стотици на лактите или ръцете. Лесно е да се види, че страната на основата на пирамидата Хеопс е точно 500 лакътя.
Първичните египетски богове
Думата „Бог” при древните египтяни се е различавала от смисъла който са влагали гърците и римляните. При тях под името „бог” се разбирала цяла философска система. Богът е творец – материя, дух, пространство, време, небе, Слънце, Луна, Земя или герои от изминали епохи основатели и строители на държавата.
Първоначално в Египет е имало четири неразделни бога:
1. Материята(Нет) – Това е веществото от което всичко се е случило. Това била Богинята Нет. Тя била Несътворена. Първоначално е била неудушевена и носела в пространството…
2. Духът- Енергията (Неф)– Той с действието си създава живота и движи материята и всичко останало в пространството…Това е Бог Неф.
3.  Пространството (Пащ) – То е безкрайно. В него се създава и изчезва материя. Това е мястото, където става всичко… Това е Богиня Пащ.
4. Времето (Себек)– То е било, е и ще бъде. Няма начало и край… Отрязъкът за който става движението на материя и дух в пространството. Това е Бог Себек.
Материя, дух, пространство и време са неразривно свързани един с друг. Тези четири, са били най-великите богове. Те са Единния бог, чрез който всичко се е случило, случва и ще се случва… Това е АМУН (Ам-не (скрит) и Ун-отворен)). Амун е във всичко. Част от безформената материя се е превърнала в Света (Слънчевата система) със своите планети. Този дух се движи в пространството за определено време. Този четириединен бог е създал Първичния огън (взрив) и топлината – (Мент), който е необходим за всички неща. Под влияние на Първичния огън, част от материята и духа са се разпръснали и образували Космоса – галактики, междугалактично пространство, черни дупки и планети. Но те са останали в Амун.
След това топлината, действаща вътре в системата, е създала първичния огън (Бог Птах). Той е осигурил животвот за растителността и животните. От изпареннията се е появила влагата… От тази топлина се родила (образувала) Земята. С част от първичната материя, началния огън създал – Атмосферата, небесния свод (Пе), Слънцето (Ра), Земята (Ануке) и Луната (Еаг). И така:
І. Амун – четириединен и непостижим, състоящ се от:
1. Богиня Нет – материя, вещество;
2. Бог Неф – първичен дух, енергия;
3. Богиня Пащ – безкрайно пространство;
4. Бог Себек – неразделно време, вечност;
ІІ. Божества в Слънчевата система:
1. Бог Мент – творящ дух;
2. Бог Птах – първоначален огън, топлина;
3. Богиня Пе – небесен свод;
4. Богиня Анке – земя;
5. Бог Ра – Слънце;
6. Бог Еаг – луна;
7. Богиня Сате – светлата полпвина на света, ден;
8. Богиня Гатгар – тъмната половина на света, нощ;

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s