ВСЕПРИЗНАТИ КАРТОГРАФИ

ВСЕПРИЗНАТИ КАРТОГРАФИ 

ХЕРОДОТ (Херодот Халикарнаски). Живял от 484 – 425 г. до н. е. Древногръцки историк, автор на трактата „История”, описващ „Гръко-Персийските войни” и обичаи на съвременните му народи. Трудовете му са имали огромно значение за античната култура. Цицерон го нарича „баща на историята”. Той е много важен източник за „Историята на велика Скития”, вклюваща десетки антични народи. 

ЕРАТОСТЕН (Ератостен Киренски). Живял от 276 – 194 г. до н. е. Гръцки математик, астроном, географ и поет. До 235 г. преди н.е. бил глава на Александрийската библиотека. 

ПТОЛЕМЕЙ (Клавдий Птолемей) – Живял от 87 -165 г. Гръцки астроном, математик, оптик, музикален теоритик, картогрф и поет. В периода 127 до 151 г. живял в Александрия, където провеждал астрномически наблюдения.

 Първото споменаване за карта в Китай се отнася за ІІІ в. пр. н.е. Във връзка с картата се помни следното недоразъмение:

През 227 г. до н.е. наследникът на принц Дан, от династията Ян, изпратил в двора на Цин Ши Хуан, император на държавата, пратеника си Цзин Ке. Той носел като сивол на добра воля – карта. Картата  била нарисувана върху коприна и в нея бил увит кинжал-подарък за съседния император. Но  Цзин Ке, вместо дипломат се проявил като убиец. Така, първия дипломатически акт между двете империи завършил с крах. Вместо да я връчи на Цин Ши Хуан картата, Цзин Ке се опитал да го убие с кинжала. Покушението не успяло. От тогава картата, често се споменава в китайските източници.

 ПЕЙ СЮ – китайски картограф. Живял от 223 – 271 г. През 267 г. бил назначен за министър на обществените работи при император Ву Чжин.  Той въвежда геометрическа мрежа и мащаб върху картите за определяне на разстояние. Измислил е шест начина за това и съставил карта на цялата империя. При него, значително се подобрила точността и започнали да се показват и височините на точките. Наричат го „Китайския Птолемей” .

ПЕЙ ДЗЮЙ – киталски картограф. Живял от 547 – 627 г. Той създал първата карта с геометрическа мрежа. От  610 г. император Янг наредил на правителствените чиновници в цялата империя да предават отчетите за своята провинция до Секратиата на имперската столица, придружени от карти, с природните ѝ особенности.

И СИНБудиски монах и негов колега ЛЯН ЛИНЦЗЯН през 725 г. построили „Небесен глобус” с часовник, които се придвижвал с вода.

ХАН ГОНЛЯН – киталски картограф. През 1088 г. при съдействието на министъра Су Сон, създал най съвършенния за времет си „Небесен глобус”.

ЧЖУ СИБЕНЯ – киталски картограф. Живял от 1273 -1333 г. По негово време традиционната китайска картография достига своя връх. Ръкописната му карта на Китай е издадена във вид на атлас два века по-късно.

АЛ ХОРЕЗМИ (Мохамед ибн Муса Хорезми) – Живял 783 – 850г. Арабски картограф математик и астроном от Тива. Значителен период от живота му преминал в Багдат. Там оглавявал библиотеката „Дом на мъдростта”. Взел участие в измерването на дължината на градуса. На него принадлежи написанато творение през 830 г.„Картина на Земята”.  Представлявало преработка и допълнение на Птолемеевата география, съпроводено с карти.  То широко се използвало в арабския свят.

АТЛАС НА ИСЛЯМА – е изработен, като оригинална арабска картографска традиция (появила се през Х в.) Той е съвмесно творение на ал Истахри (шейх Абу Исхак), Ибн Ха-укал и др. Включва кръгла карта на света и 20 карти, предимно на ираноезичните страни.

АЛ ИДРЕСИ (Абу Абдулах Мохамед ал Шефир ал Идреси) – арабски картограф и пътешественик. Живял 1100 -1165 г. Роден в Сеута (Мароко). Пътешествал е в Португалия, Франция, Англия, Мала Азия и Италия. В Палермо (Сицилия) работил е като придворен картограф при крал Роджер ІІ. По поръчение на краля, той съставил обширен труд, включваш текст и седем сребърни карти. При работата по него, се е ръководел както от собствни наблюдения, така и от описанията на пътешественици и търговци. В труда му, се описва басейна на Черно море и Дунавското поречие. Особенно интересна е правоъгълната карта на света, състояща се от 70 листа, изработена през 1154 г.

ГАСТОЛДИ (Джакомо). Живял ок.1500 – ок.1565 г. Венециански инженер, един от най-изтъкнатите картографи на ХVІ в. Бил на служба към правителството на Венеция.  По голямата част от картите му са създадени, като е използвал чуждестранни източници, тъй като сам той не пътешествал. За 20-годишен период той издал няколко световни карти, първата през 1546 г. През 1548 г. Гастолди издал на италиански език «География» на Птолемей.

ВАЛДЗЕМЮЛЕР (Мартин Валдземюлер) – Живял от 1470 до 1518 г. Немски картограф, работил в Сен Де, Вогезе. Автор на две големи карти на света: Всеобща Космография (1597 г.) и Карта на морските плавания (1511 и 1520 г.). Наименованието на своя контнент, американците дължат на този скромен картограф. Идеята така да се нарича новия континент, хрумнала на Валдземюлер в 1507 г., по време на работата му върху Карта на света. Той първи произнесъл думата «Америка» в памет на Америго Веспучи.

МЕРКАТОР (Герхард Меркатор). Живял от 1512 -1594 г.Фламански картограф, известен с картогравската си проекция, удобна за морски (а сега и за аеронавигационни) карти. Пръв показал местоположението на южния материк. Съставил е карта на Палестина и Фландрия. Създал глобуси на земята, небесен и лунен. Предложил името «Атлас» на сборник от карти. Неговия атлас бил публикуван след смърта му през 1607 г.

ОРТЕЛИУС (Абрахам Ортелиус). Фламански картограф, роден в Анверпен. Живял от 1527 – 1598 г. Той създал първия модерен атлас на света през 1570 г. под името „Theatrum Orbis Terrarum” (Зрелище на земното кълбо). Състоял се от 70 карти. Този атлас нееднократно се преиздавал и заедно с Атласа на Меркатор се превънал в „Картографска Библия”.

Advertisements

About cartograf

Master cartographer
Публикувано на Uncategorized. Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s