МЕГАЛИТНА ГЕОДЕЗИЯ


Геоложка карта на България

Геоложка крта на България

Сеизмична карта

Сеизмична крта на България


Култов комплекс, Долно Черквище

Една от най-смущаващи загадки на нашата планета са мегалитните конструкции. Това са места с характерни камъни подредени в определен ред. Възрастта на най-древните мегалити е повече от десет хиляди години.
Започват да се изказват предположения, че представителите на древните култури постоянно са се обръщали за уроци към природата. Предлагам да се разгледа и още едно. Част от тези конструкции да са остатъци от „древна визирна система“ за комлексно наблюдение.
През последните 40 години археолозите започнаха да признават астрономическата ориентация на мегалитите и известна математическа изтънченост, което позволи тяхното по всестранно изучаване.
Признаването на някои мегалитни конструкции като астрономически обсерватории е заслуга на д-р Александър Том, почетен професор по инженерство в университета в Оксфорд. През 1934 г. Александър Том започнал щателно проучване на мегалитни обекти. До 1954 г., той е проучил и анализирал над 600 обекта във Великобритания и Франция и започнал да публикува своите открития. Първоначално неговите открития не са били добре приети. Професор Том не е археолог, а инженер и в археологическата общност не е добре дошъл. Дълго време археолозите считат за еретично мнението на „неопитен” инженер… Но, неговите хипотези се оказват правилни.
Все още ние знаем нищожно малко за обкръжаващеия ни свят. Земята въздейства на близката Вселена и тя на нея. Затова, древните са се старали да се ориентират в пространството и времето. И са го правили може би по точно от нас. В древността хората са забелязали определени явления, които се повтарят. И те са се постарали не само да ги фиксират, но и да ги оставят на поколенията. И на нас ни е известно че:
А. Общоприетата система координати на земната повърхност се определя от „оста ѝ на въртене”. При движението на земята по орбита, нейната ос не сменя своята поска. Тя се намира в положение близко до равновесие. Постоянни са и точките на равноденствията и слънцестоенето. Но това е при нормално състояние. При сериозни катаклизми или претоварвания настъпват промени, които с времето се натрупват и водят до опасни процеси.
Б. Известно е, че континентите плават. Земната кора се състои основно от две породи – базалт и гранит. Те са покрити с по-малко плътни слоеве – наноси. При еднакъв натиск или повишение на температурата, плътността на базалта е по-голяма от тази на гранита. И континентите се преместват един спрямо друг, заедно с прилежащата им океанска кора. Не случайно се доказа, че преди 200 мильона години на земята е имало един „суперконтинент”.
В. Освен това има „дрейф на континентите” (доказан от немския геофизик Вагинер. Главните континентални плочи са шест: Евроазиатска, Африканска, Антарктическа, Индуавстралийска, Американска и Тихоокеанска. Между тях се намират няколко по-малки плочи, които се движат от части независимо. Дoказано е, че Африканската плоча и Евроазиатската се доближават до сблъсък. И ако раждането на нова земна кора може да протече относително спокойно, то подпъхващатата стара я очакват тежки катаклизми.
Балканският полуостров се намира между Африка и Европа. Той ще е един от пострадалите при сблъсъка между тях.
Защо не допуснем, че древните „мегалитни култури” са изградили част от тези съоръжения, като „вековна визирна система“ с цел да следят измененията в космоса и околната среда? В полза на това предположение е факта, че тези съоръжения преобладават в райони с геоложки разломи или сеизмично-нестабилни територии. Според мен, следното: Какво биха предприели? Според мен, следното:
• Биха създали „Визирна система за наблюдение и комуникация”
• Биха изградили пунктове (светилища?) от които да наблюдават прилежащата ни част на Вселената (небесните тела-Слънце, Луна, планети звезди), които ни заобикалят и биха следели влиянието им върху земята.
• Биха си поставили различни по вид „вековни астрономо-геодезически знаци – мегалити” , чрез визирането на които да съдят за процесите ставащи с и на планетата. Естествено биха усигурили система за комуникация между тях…(звуков или светлинен сигнал).
• Биха се опитали да си създадат представа за геоложкия строеж (не се ли намират на разломи) на територията която обитават. Това би ги подготвило при земетдесения, свлачища, движения на земната кора и други бедствия от локален характер. Прави впечатление факта, че този теп конструкции доминират в сеизмично нестабилните райони на Балканския полуостров (обърни внимание на картата „Сеизмоопасни райони в света“).


• Полезно е да се установи кои от мегалитите се намират в близост до разломи.
Какво намираме сега:
„Мегалити:
От столетия хората са се удивлявали на огромните няколкотонни мегалитни съоражения, пръснати по света. Кой ги е построил? И с каква цел? Къде са останките на тази мегалитна цивилизация? Стотици години тази загадка е била забулена в мъгла. Преди 200 години първите археолози са смятали, че тези постройки са били построени от първобитни племена, тъй като те датирали към каменната епоха. Това схващане се е наложило и досега. Произходът на повечето мегалитни архитектурни паметници намерени в днешните български земи се губи далеч в античността. Те са построени приблизително преди 2,5 и повече хилядолетия и съдържат обработени монолитни скални блокове с тежина от 20 до 60 тона, докарани от километри разстояние. Даже със съвременната техника и пътища тяхното транспортиране и монтиране не е тривиална задача. А как тогава е извършвана тази дейност си остава загадка.
Менхири

В България: 4-5 индивидуални менхира, 50-тина менхира, които са групирани в кромлехи, а също така най-малко 100 менхира в района на Плиска, които образуват както безредни групи, така и правилни правоъгълни решетки от грамадни и груби скални блокове. Можем да обобщим, че днес, в началото на ХХІ в., у нас едва ли има повече от 200 менхира – самостоятелни или в комбинации. Поне половината са съборени, счупени и са били премествани.
Долмени
В България: около 120 долмена и долменоподобни обекти. Около 110 има в типичните райони са Странджа, Сакар и Източни Родопи. Около 10 има в нетипичните райони: Източна Стара планина, Централна и Източна Средна гора.”*
Добре, но общо взето ние се губим в гадаене за предназначението на този или онзи мегалит и към каква категория да го причислим, а в това време камъка може и да изчезне или разруши.
Защо не погледнем, на мегалитите и от чисто практична гледна точка? Защо не се опитаме да ги съхраним, поне тези които са се запазили до нас? Те са съоражения направени от инженерно-технически грамотни хора, които сега наричаме „Жреци”. И са ни оставени в наследство не само да им се удивляваме.
Във връзка с мегалитите на територията на България предлагам:
• Към проета „Баклкански мегалити” да се включат геодезически и картографски работи, които да бъдат подготвка за археологическо и геоложко проучване и разкопки. Те да включват:
– извършване на надморска височина-геодезическа дейност,
– изработването на топографски геодезически снимки,
– топографски планове, директории, камъни и мегалити, гробници и фотографски запис и „База от данни” – каталог на мегалитите към Министерство на културата на България за по-нататъшни изследвния и експлоатация.
– Каталогът да включва:
a. Снимка на мегалита;
Б. Вид и размери на камъка;
В. Ориентация;
Г. Наличие или липса на надписи;
Д. Място и дата на регистрация.
Това са исторически или природни комплекси на мегалитни конструкции от значение както за нас, така и за поколенията.
Те трябва да бъдат със статут на държавна защита, а не само туристическа атракция.

*цитатът е от сайта на Проект «Балкански мегалити“

Advertisements

About cartograf

Master cartographer
Публикувано на Uncategorized. Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s