Произход на имената на населените места (села и махали) във Врачанска област

Това е списък на населените места във Врачанска област,  структуриран по произхода на техните имена.

Съдържание:

1Хидроними/Водни обекти (имената на водните обекти,като реки,извори, езера,блата и морета), това са имена за обозначаване на реки, езера, извори

2.Имена на хора,светци,демони,митични съшества,титли,прякори

Ороними (имената на релефните форми – планините, хълмовете): „Рила”, „Пирин”, „Стара планина”, „Станджа”, „Родопи”, „Средна гора” и т.н…

4 Етноними (имена свързани с етническия произход на населението), например: Мизия(равнина), Тракия (низина), или селата: „с.Кумани”, „с.Татарци”, „с.Българево” и т.н.

5 Aнималими /Зооними (имена свързани с птици или животни характерни за местността), например: „Орловец”(скала), „Гълъбец”(проход),”Мечово”(било), „Гарван”(местност)…

6 Фитионими (свързани с растителноста), например селата: „с.Дреновец”, „с.Дъбен”, „с.Бучино” и др.

7 Анттопоними (Имена свързани с хора), звания, лични имена или прякори, например: „Царевец”(бивш царски дворец), Балдуиновата кула(кула, използвана за затвор на знатни личности през средновековието), Манчовото (местност).

Бройни имена (имена свързани с бройка), например: „в.Триглав”(връх), „Три кладенци”(местност), „Петавица”(местност и река) и

Топоними характеризиращи почвата или скалната покривка, например: „Пясъчника”(местност), „Камен бряг” (местност)…

10 Астронимия (имена свързани с небесните тела или ориентация), например „Лунната пътека”(пътека), „Марсов хълм”(хълм), „Запад”(скала) …

11  , Топоними свързани с понятието за тъмносветло и цвят, например „Бела вода”(местност), Бела стена(скала), Тъмни дол(река), „Лицето” (огряна от слънцето поляна) …

12.Микротопоними (имена на малки географски обекти), като чешми или стопански обекти, например „Поилникът”(място за водопой на добитък), „Стопанството”(сгради на бившо ТКЗС), „Манастира”(манастир), „Лозята”(местност с лозови насъждения), „Червена стена” (скала), „Орехът” или „Тополата”(дървета, служещи за ориентир) .

 

N      име                                         произход на името                    

1.Алтимир-  от „алт”(нисък женски глас)+”мир”(дружба);

2.Баница  –  от „баница”( Печено тестено ястие от наточени кори, намазани с мазнина и поставени една върху друга или навити една до друга в тава, а към тях е прибавено сирене или друга плънка.);

3.Баурене – от „баурене”(диал. „кучешко ръмгене”);

4.Бели извор – от „бел”(диал.”бял”)+извор;

5.Боденец – от „боде”(убожда)+окончание;

6.Борован – от „бор”(иглолистно дърво)+окончание;

7.Ботево – от „Ботев”(Христо Ботев,име на бълг.поет и революционер);

8.Ботуня – от „боти”( Дамски или мъжки обувки до глезените, с връзки или цип отпред.);

9.Брусен – от „брус”( Специален камък за точене на ножове и други сечива);

10.Буковец – от „бук”(широколистно дърво)+окончание;

11.Бутан – от играта „бутаница”( В празнични дни хората се бутали от една могила, наречена „бутаната могила“, а на на селяните им казвали бутанчани.);

12.Бърдарски геранoт“бърдо”( Възвишение с полегати склонове; рид.)+”геран” (Дълбок кладенец, от който водата се вади с кофа, прикрепена на кобилица.)

13. Бързина – от „бързей”( Място, където река тече бързо, ускорено);.

14. Бъркачево – от „бъркач”( уред, който служи за приготвяне на смеси)+окончание;

15.Бяла слатина – от „бяла”+”слатина”(осолено парче месо);

16. Веслец – от „Веслец”(име на рид в Стара планина);

17. Вировско – от „вир”(дълбоко място в река)+окончание;

18. Власатица – от „власи”(румънци)+окончание;

19. Войводово – от „войвода”( Предводтел на хайдушка чета или дружина по време

                               на турското робство)+окончание;

20. Враняк – от „врана”(непрелетна креслива птица с черни и сиви пера) + окончание;

21. Враца – от „прохода Вратцата”;

22. Върбешница – от „върба”(широколистно водолюбиво дърво)+окончание;

23. Върбица – от „върба”(широколистно водолюбиво дърво)+окончание;

24. Габаре – от „гъба”( Растение без листа и зеленина с късо стъбло и шапка отгоре.)+окончание;

25.Галатин – Има две предположения за произхода на името. Първото е от „гал“, което ще рече черен, чернозем. Второто е от „галета“, което значи малки биволчета, тъй като се знае, че в село Галатин в древността са се отглеждали много биволи.

26. Галиче – от „гали”(галениче,любим,мил на съдбата);

27.Галово – от „гали”(милвано от съдбата);

28.Главаци – от „глава”+окончание;

29.Гложене – от „глог”( Горски бодлив храст или дърво с дребни червени плодове, които се ядат)+окончание;

30.Големо Бабино – от „големо”(диал. от „голямо”)+”баба”(възрастна жена);

31.Големо Пещерне – от „големо”(диал. от „голямо”)+”пещерне”(диал.”пещера”);

32.Горна Бешовица – от „горна”( от горна(на по високо място)+Башовица (име на река)

33.Горна Кремена – от „горна”( от горна(на по високо място)+Кремена (име на жена);

34.Горни Вадин – от „горно”( от горно(на по високо място)+Вадин (име на мъж);

35.Горно Пещерне – от „горно”( от горно(на по високо място)+пещерне (диал.пещери);

36.Градешница – от „град”(голямо населено място)+окончание;

37.Девене – от легендата „В Девене пламнала чумна епидемия. За да се предпазят от тази болест, суеверните люде направили рало от цяло дърво, впрегнали в него два вола близнаци и обиколили с бразда селото. Там, където започвала и завършвала браздата, закопали ралото и поставили каменен оброк.”

38.Добролево – от „добро”+окончание;

39.Добруша – от „добра”+”душа”(добродушни хора живеят там);

40.Долна Бешовица – от „долна”( от долна(на по ниско място)+Башовица (диал.име на река);

41.Долна Кремена – от „долна”( от долна(на по ниско място)+Кремена (име на жена);

42.Долни Вадин – от „долна”( от долни(на по ниско място)+Вадин (име на човек);

43.Драшан – от „драща”( Драскам.За звук — дразня слуха със своята дрезгавост);

44.Дърманци – от „Дърман”(един от куманските владетели на Браничевска област);

45.Елисейна – от „еликсир”( Вълшебно питие, което запазва човека млад и практически безсмъртен)

46.Зверино – от „звер”(диал.от „звяр”, диво животно)+окончание;

47.Згориград – от „сгори”(диал.”изгори”)+”град”(голямо населено място);

48.Зли дол – от „зли”(лош)+”дол”(малка река);

49.Игнатица – от „Игнатица”(име на жена)

50.Кален – от „кален”( от кален (физически и нравствено издръжлив; закален, привикнал. Кален е, който никога не боледува.)

51.Камено поле – от „камък”+поле(релефна форма,географско понятие);

52.Караш – от „караш”( насочвам, направлявам да върви пред мене)

53.Козлодуйот препис на Никополския  санджак, проведен около 1483 г. за населените места в каза Чибри (Цибър) е записано:„Село Койдозлу, спадащо към Чибри, домакинства 8. Има известни данни за Козлодуй и от XVI в., с което се доказва трайното заселване на селището.

54.Комарево – от „комар”(ципокрило насекомо);

55.Косталево – от „кости”( През освободителната Руско-турска война 1877-78 година турците изкарват цялото село и заравят изворите в местността Тиндол);

56.Краводер – от „крава”+”дере/одират”;

57.Крапец – от „крапец”(устройство за каруца);

58.Крета – от „крета”(бавно ходене);

59.Крива бара – от „крива”(извита)+”бара”(малка вода);

60.Крушовица – от „круша”(място с много крушови дървета);

61.Кунино – от „Куна”(име на жена)+окончание;

62.Курново – от „курник”(къща за нощуване на кокошки)+окончание;

63.Лесковец – от „леска”(горски храст с плодове подобни на орехи)+окончание;

64.Лесура – от „лисица”(диал.);

65.Лик – от „лик”(образ);

66.Лиляче – от „люляк”(диал.);                                                                                                 

67.Липница – от „липа”(широколистно дърво с ароматни цветове)+окончане;

68.Лютаджик – от „люта”(на вкус)+окончание;

69.Лютиброд – от „люти”(опасен)+”брод”(Плитко или тихо място в река, където е удобно да се прегази или да се премине с кола);

70.Лютидол – от „люти”(опасен)+”дол”(малка река);

71.Мало Пещерне – от „мало”(диал. от „малко”)+”пещерне”(диал. от „пещера”);

72.Малорад – от „мали рид”(релефа на местността). Името означава Мали рът, Малък рът (Рит Малко бърдо). Средновековното селище е заварено от турските поробители в края на XIV век. Среща се в османски документи от 1620 г.

73.Манастирище – от „манастир”+окончание (манастирска земя);

74.Марково равнище – от „Марко”(име на мъж)+”равнище”(равна местност);

75.Мездра – от турската дума „мездрея”(запустяло населено място);

76.Мизия- от географската област, в която е разположен градът „мизия”(етнически произход);      

77.Михайлово – от „Михайло”(име на мъж)+окончание;

78.Моравица – от „мораво”(червеникаво)+окончание;

79.Мраморен – от „мрамор”( Твърд камък с варовит състав и различно оцветяване, който се използва в скулптурата и строителството)+окончание;

80.Нефела – от „нефела”(безгрижен, диал.”неструва”);

81.Нивянин – от „невен”(диал.”нивян”,цвете);

82.Оряхово – от „орех”(широколистно дърво)+окончание;

83.Оселна – от „осел”(диал. „магаре”);

84.Ослен – от „осел”(диал. от „магаре”);

85.Ослен криводол – от „осел”(магаре)+”крив”извит)+”дол”(малка река);

86.Остров – от „остров”(географско понятие „суша заобиколена с вода”)

87.Оходен – от „обход”(заобикаляне на определено място);

88.Очиндол – от „очи”+”дол”(малка река);

89.Паволче – от „Павел”(име)+окончание;

90.Попица – от „поп”( от старобългарската дума „поп“-висок (от там и названието на свещенниците, защото те носели високи шапки))”+окончание;

91.Пудрия – от „подири я по-нагоре”;

92.Радовене – от „Радо”+окончание;

93.Ракево – от „рак”( водно членестоного животно с щипци отпред.);

94.Ребърково – от „ребро”(част от костната система на човек или животно)+окончание;

95.Рогозен – от „рогозка”( Изплетена от рогоз, царевични стъбла и под. постилка.)+окончание;

96.Роман – от „Роман”(мъжко име);

97.Руска Бела – от „руска”(име на жена)+”бела”(диал. от „бяла”);

98.Сараево – от „сарай”(турската дума „сарай“(къща, дворец))+окончание;

99.Селановци – от „села”(многи населени места)+окончание;

100.Синьо бърдо – от „синьо”(цвят)+”бърдо”( Възвишение с полегати склонове; рид.);

101.Сираково – от „сирак”(дете без родители)+окончание;

102.Соколаре – от „сокол”(граблива птица)+окончание;

103.Софрониево – от „Софроний”(мъжко име)+окончание;

104.Средни рът – от „среден”+”рът”(диал.от „рид”);

105.Старо село – от „старо”+”село”(населено място);

106.Стояновци – от Стоян”(име на мъж)+окончание;

107.Струпец – oт „струпам”( Събирам накуп безразборно, без ред, чрез трупане);

108.Типченица – от „типче”(диал.”тъпче”)+окончание;

109.Тишевица – от „тише”(диал. от „тихо”)+окончание;

110.Тлачене – от „тласък”(удар,натиск,напън)+окончание;

111.Три кладенци – от „три”(бройка)+”кладенци” (място за наливане на вода);

112.Търнава – от „търн”(диал. от „трън”)+окончание;

113.Търнак – от „тръне”(бодлива разстителност)+окончание;

114.Уровене –

115.Фурен- от вареници (фурни): „Тук, където е заселено селото Фурен е имало още от древни времена вареници (фурни), в които се печело вар, от които и то носи наименованието си Фурен. Покрай тези фурни са заживели стари люде, които са работели на етх и така покрай тех са се направили колиби (жилища) и се е образувало селото.

116.Хайредин – До края на деветнадесети век село Хайредин не е имало , съществувало е село Ередин, както и сега се нарича от по-възрастните хора и както е известно и в околностите му. В една народна песен от този край се възпяват подвизите на Ередин Войвода. Селищното име Ередин е изцяло от лично име на човек, който се е казвал Ередин.

117.Хубавене – Казвало се е Ковене заради отглеждането на пчели(и днес хората извличат мед от пчелите, които отглеждат), Бубовене заради копринените буби, които се изнасяли чак до съседна Гърция. За много дълъг период от време е носило и името Уйовене, дадено от турците, но благодарение на освободителните чети носи звучното име Хубавене.

118.Хърлец – Трайно римско военно присъствие има от средата на I век, когато е изграден укрепен лагер. Първоначално лагерът е бил ограден от дървено – землено укрепление, което по-късно прераства в каменна крепостна стена. През II–VI век се развива римски и ранно византийски градски център “Августа” с характерна за периода укрепителна система. Тя изцяло е проучена и е установено, че крепостната стена е вкопана до 2,30 м. и дебелината и достига до 2,50 м. Стените и са изградени от грубо обработени камъни, споени с бял хоросан. Градът е последователно разрушаван и възстановяван при Първото и Второто готски нашествия през III–IV век. Последното разрушение на града е през VI век от аварите, след това той не е възстановен. Проучванията установиха, че върху развалините на “Августа” впоследствие е изградено славяно- българско селище.

120.Царевец В документи от времето на Чипровското въстание, селото е известно като Влашко село. Според представите на местните жители в село ЦАРЕВЕЦ е разположена най-старата църква на Балканския полуостров.При заселването на първите хора в тази област,те открили в гората църква. Църквата Св. Никола вероятно е изградена през 14-15 век, въпреки, че има датиравки и от 17 век. В нея е запазен уникален зидан иконостас и прекрасна стенопис.

121.ЦаконицаСпоред редица изследователи, българи, които назовавали ЦАКОНИ, с привелигирован статут, охранявали на смени старопланинските крепости. Вероятно е цакони да са охранявали и цаконското „Кале“, чиито обзор стига на север до река Дунав и като първи заселници са оставили своето име.

122.Челопекoт „цялопек”(диал. „пече се дивеча цял,без да  се разфасова”)

123.Чирен – съществува от римската епоха.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About cartograf

Master cartographer
Публикувано на Uncategorized. Запазване в отметки на връзката.

2 Responses to Произход на имената на населените места (села и махали) във Врачанска област

  1. Ботуро каза:

    Не знам от къде е информацията но някои от обясненията са наивни.Свързването на името Ботуня с боти е неоснователно.Името Ботуня е много старо и с неясен произход..Боти е дума чуждица и с по-нов произхот и вероятно произлиза от английската дума boot,bootee – боти,ботинка.А името на Власатица не произлиза от думата „власи“ със значение към етноса власи а от тревата власатка.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s