Произход на имената на населените места (села и махали) в Ловешка област

Това е списък на населените места в Ловешка област,  структуриран по произхода на техните имена.

Съдържание:

1Хидроними/Водни обекти (имената на водните обекти,като реки,извори, езера,блата и морета), това са имена за обозначаване на реки, езера, извори

2.Имена на хора,светци,демони,митични съшества,титли,прякори

3  Ороними (имената на релефните форми – планините, хълмовете): „Рила”, „Пирин”, „Стара планина”, „Станджа”, „Родопи”, „Средна гора” и т.н…

4 Етноними (имена свързани с етническия произход на населението), например: Мизия(равнина), Тракия (низина), или селата: „с.Кумани”, „с.Татарци”, „с.Българево” и т.н.

5 анималими /Зооними (имена свързани с птици или животни характерни за местността), например: „Орловец”(скала), „Гълъбец”(проход),”Мечово”(било), „Гарван”(местност)…

6 Фитионими (свързани с растителноста), например селата: „с.Дреновец”, „с.Дъбен”, „с.Бучино” и др.

7 Анттопоними (Имена свързани с хора), звания, лични имена или прякори, например: „Царевец”(бивш царски дворец), Балдуиновата кула(кула, използвана за затвор на знатни личности през средновековието), Манчовото (местност).

8  Бройни имена (имена свързани с бройка), например: „в.Триглав”(връх), „Три кладенци”(местност), „Петавица”(местност и река) и

9  Топоними характеризиращи почвата или скалната покривка, например: „Пясъчника”(местност), „Камен бряг” (местност)…

10 Астронимия (имена свързани с небесните тела или ориентация), например „Лунната пътека”(пътека), „Марсов хълм”(хълм), „Запад”(скала) …

11  топоними свързани с понятието за тъмно, светло и цвят, например „Бела вода”(местност), Бела стена(скала), Тъмни дол(река), „Лицето” (огряна от слънцето поляна) …

12микротопоними (имена на малки географски обекти), като чешми или стопански обекти, например „Поилникът”(място за водопой на добитък), „Стопанството”(сгради на бившо ТКЗС), „Манастира”(манастир), „Лозята”(местност с лозови насъждения), „Червена стена” (скала), „Орехът” или „Тополата”(дървета, служещи за ориентир)

N         име                                        произход

1.Абланица – от „аблака”(диал.от „ябълка”)+окончание;

2.Александрово – от „Александър”(име на мъж)+окончание;

3.Априлци – от „априлци”( от Априлското въстание (1876)

4.Бабинци – от „баба”(възрастна жена)+окончание;

5.Балабанско – от „балабан”(голям,едър човек)+окончание;

6.Балканец – от „балканец”(живеещ в Балкана);

7.Батулци – от „бату”(диал. от „батко”);

8.Баховицанеопределено;

9.Бежаново – 1.от „бежи”(диал.”бяга”)+окончание;2.от Когато сме били под турско робство и минавал османския паша той изрекъл думите „Бежан Aва“. Това значело чист вьздух или чиста природа. От тогава селището било наречено Бежаново.

10.Беленци – от „бело”(диал. на „бяло”)+окончание;

11.Бели Осъм – от „бели”(диал.”бяли”)+Осъм(име на река);

12.Белиш – от „бели”(диал.”бяли”)+окончание;

13.Борима – произхода на ИМЕТО на селото е че то е свързано с родното място на турците ,които се заселили тук след превзамането на Балканите от султан БАЯЗИД СВЕТКАВИЦА. И до днес в централна Турция в област Кония съществува селище с името Бор.

14.Бресница – от „бряст”(диал. име на дърво)+окончание;

15.Брестово – от „бряст”(диал. име на дърво)+окончание;

16.Българене – от „българе”(диал. етническа принадлежност)+окончание;

17.Български извор – от „българи”( етническа принадлежност)+извор;

18.Васильово – от името на реката(Васильовска река);

19.Велчево – от „Велко”(име на мъж)+окончание;

20.Владиня – от „Владиня”(дъщеря на княз или благородник);

21.Врабево – от „врабец”(дребна птечка)+окончание;

22.Галата – пренесени име от цариградско предградие „галата”;

23.Глогово – от „глог”(храст)+окончание;

24.Гложене – кръстено на „Георги Глож”(киевски княз)+окончание;

25.Голец – от „гол”(диал.);

26.Голям извор – от „голям”(размер)+”извор”(водоизточник);

27.Голяма Бресница – от „голяма”(размер)+”Бряст”(дърво);

28.Голяма Желязна – от „голяма”(размер)+”желязо”(твърд метал);

29.Горан – от „гора”+окончание;

30.Горно Павликене – от „горно”(посока)+”Павел”(мъжко име)+окончание;

31.Горно Трапе – от „горно”(посока)+”трап”(дупка);

32.Горско Сливово – от „гора”()+”слива”(дърво)+окончание;

33.Гостиня – от „гост”( Лице, което посещава дома на някого, за да се срещне с домакините в знак на уважение чувства.);

34.Градежница – oт ”градеж”( Градене, строене на сграда. Кога започва градежът? 2. Сградата, която се гради)+окончание;

35.Гумощик – от „гума”( Еластична материя, получена чрез обработка на суров каучук. 2. Изделие от тая материя с форма на обръч за колело на превозно средство. Гумите на колата са износени.)

36.Дебнево – от „дебне”( Следя, наблюдавам тайно и внимателно);

37.Деветаки – от „девет”(бройно име);

38.Дерманци – селото е основано от „траките”. Мажду него и съседното „Торос” има около 70 погребални тракийски могили.2. от името на Дърман”/кумански благородник, съвладетел на „Браничевска област”. 3. от „дермен”(тур.”воденица”);

39.Дивчовото – от „дивеч”(място за лов)+окончание;

40.Добревци – от „Добри”(име на мъж)+окончание;

41.Добродан – от „добро”+”дан”(дава);

42.Дойренци – от „Дойра”(име на жена)+окончание;

43.Драгана – от „Драгана”(име на жена);

44.Драшкова поляна – от „Драшко”(име на мъж)+”поляна”(топографски обект);

45.Дренов – от „дрен”(храст)+окончание;

46.Дъбен – от „дъб”(дърво)+окончание;

47.Дъбрава – от „дъбрава”(дъбова гора);

48.Дъбравата – от „дъбрава”(дъбова гора)+окончание;

49.Дълбок дол – от „дълбок”+”дол”(малка река);

50.Златна Панега – от „златна”(скъпоценен метал)+”Панега”(име на река);

51.Изворче – от „извор”(воден източник);

52.Йоглав – от тур.думи:„йок”(няма)+”лав”(дума);

53.Казачево – от „казак”+окончание;

54.Калейца – от „кале”( Остар. Крепост, твърдина. 2. Прен. Голяма и много здрава, яка сграда.);

55.Каленик – от „кален”(здрав,закален);

56.Карлуково – от скалните манастири,съществували някога;

57.Катунец – от „катун”(сборно население от няколко села);

58.Кирчево – от „Кирчо”(мъжко име,обръщение от „Кирил”)+окончание;

59Крушуна – от „круша”(шиоколистно дърво с вкусни плодове)+окончание;

60.Къкрина – от „къкри”(ври на слаб огън)+окончание;

61.Кърпачево – от „Кърпачев”(презимето на родения там партизанин Христо Кърпачев.)

62.Лесидрен – от „лес”(слав.”гора”)+”дрен”( горски храст или неголямо дърво с жилава дървесина, жълти цветове и дребни червени плодове със стипчиво-кисел вкус);

63.Летница – от „лето”(диал. от „лято”)+окончание;

64.Лешница – от „леска”( горски храст или неголямо дърво с плодове подобни на орех)+окончание;

65.Лисец – от „лиса”(горски хишник „лисица”):

66.Ловеч – от „лов” (стопанска дейност);

67.Ломец – от „ломя”(разсичам,разцепвам или име на река „Лом”);

68.Луковит – от „лук”(зеленчук)+Вит”(име на река);

69.Малиново – от „малина”(плод)+окончание;

70.Малка Желязна – от „малка”(размер)+”желязо”(твърд метал)+окончание;

71.Малък извор – от „малък”(размер)+”извор”(воден източник);

72.Микре – от „мимика”(диал.);

73.Орешак – от „орех”(широколистно дърво с полезни плодове)+окончание;

74.Орешене – от „орех”(широколистно дърво с полезни плодове)+окончание;

75.Орляне – от „орляк”(ято птици);

76.Патрешко – от „Патре”(лат. „тате”)+окончание;

77.Петревене – от „Петър”(име на човек)+окончание;

78.Пещерна – от „пещера”+окончание;

79.Прелом – от „прелом”(диал.”пролом”);

80.Пресяка – от „пресяка”(диал. от „просека”);

81.Радювене – от „Радю”(диал.от „Радо”)+окончание;

82.Рибарица – от „рибар”(подходящо место за ловци на риба);

83.Румянцево – от „руменен”(зачервен)+окончание;

84.Скандалото – от „скандал”(разправия/скарване)+окончание;

85.Скобелево – от „Михаил Скобелев”(генерал от руската войска,участник в „руско-турската война”1878-1880г.)

86.Славщеца – от „слича”(диал.сборно село,образувано преселници);

87.Славяни – от „славяни”(етническо име);

88.Слатина – от „слатина”(солена);

89.Сливек – от „слива”(широколистно дърво)+окончание;

90.Смочан – от „Смочанския ман.”(манастир съществувал някога);

91.Соколово – от „сокол”(ловна птица);

92.Сопот –от старославянската дума „сопотъ“, която означава „изкуствен воден улей“- сопка(тур.“чучур“).

93.Старо село – от „старо”(време)+”село”(населено място);

94.Стефаново –от „Стефан”(мъжко име)+окончание;

95.Тепава – от „тепе”(купа; версията за името е, че произлиза от турската дума ТЕПЕ, т.е. КУПА, Хълм. До чешмата, която се е намира в центъра на селото е имало бряст увит с дива лоза, от далече е изглеждал като купа)

96.Терзийско – от „терзия”(шивач);

97.Тетевен – от „тетива”( Легенда,свързва името и с думата „тетива“ – опънатата нишка на ловен лък, с който древните тетевенци са ловели дивеч на лък);

98.Тодоричане – от „Тодор”(име на мъж, вероятно основателя на селото);

99.Торос – основано е от траките. Името вероятно произлиза от „тракийските гробни могили” до съседното село Дерманци,които били около 70. На римляните им приличали на „торо”(кули) и така нарекли селото.

100.Троян – от „бог Троян”(“мразовит, снежен”,славянски бог на студа);

101.Угърчин – от „угар”(изорана, още не засята земя)+окончание;

102.Урмаевци – от „Урмаевци”(име на фамилия);

103.Хлевене – от „хлевоуст”( Който говори много и без да се съобразява с другите; словоохотлив, цапнат в устата);

 

104.Чавдарци – от „Чавдар”(партизански отряд)+окончание;

105.Черни Вит – от „черни”(цвят)+Вит(име на река);

106.Черни Осъм – от „черни”(цвят)+Осъм (име на река);

107.Чифлик – от „чифлик”(земеделско стопанство);

108.Шипково – от „шипка”(полски храст);

109.Ъглен – от „ъгъл”(„ъгъл”/селото се намира в остра

извивка на река Вит);

110.Ябланица – от „аблан”(диал.”Ябълка”)+окончание;

 

 
Advertisements

About cartograf

Master cartographer
Публикувано на Uncategorized. Запазване в отметки на връзката.

2 Responses to Произход на имената на населените места (села и махали) в Ловешка област

  1. Lyubomir Sirkov каза:

    За името на село Къкрина съм чувал от хора от самото село следното обяснение: името идва от „къкрене“ като звук, който са издавали жаби. Легендата гласи, че в миналото, когато е имало много повече гори, първите заселници там (хора, избягали преди това от друго място), вървели през гората и търсели място, подходящо за ново село. И когато чули къкрене на жаби, хората разбрали, че наблизо има вода, т.е. мястото е подходящо.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s